www.lepszapolska.com


Dołącz do nas

Najprostszą drogą do realizacji celów Lepszej Polski jest połączenie wysiłków wielu organizacji, partii i osób prywatnych ponieważ aktualne „rozdrobnienie” ludzi dążących do poprawy sytuacji w Polsce utrudnia skuteczne działania w tym celu. Każdy może nam pomóc, każdy może „dać coś od siebie” co zwiększy szanse realizacji programu partii. Każdy może przekazywać informacje o partii i programie innym osobom, znajomym, każdy może na forach dyskusyjnych w internecie pisać komentarze zawierające rozwiązania problemów proponowane w programie Lepszej Polski lub informujące o partii. Każdy z nas może wywiesić plakat (zwykłą kartkę z napisem Lepsza Polska i adresem mailowym) w miejscu publicznym (tablica ogłoszeń, zaprzyjaźniony sklep itp.). Bardzo ważna jest współpraca ponieważ każdy z nas działając z osobna ma bardzo małe szanse na zmianę zasad funkcjonowania kraju, ale wspólnie, łącząc nasze działania w konkretnych sprecyzowanych celach można osiągnąć wiele i do tego wszystkich namawiam. Nie bądźmy obojętni! Bądźmy kowalami własnego losu i zmieńmy warunki naszego życia tak, abyśmy my, a także przyszłe pokolenia żyły w kraju naszych marzeń.

Niezależnie od powyższego apelu o pomoc drobną, często anonimową, ale bardzo ważną jesteśmy otwarci na osoby, które chciałyby się bardziej zaangażować (pomoc przy tworzeniu i rozbudowie strony internetowej, kontakty z mediami, organizowanie spotkań w „terenie”, tworzenie struktur regionalnych, pisanie tekstów, artykułów itp.). Takie osoby są proszone o bezpośredni kontakt: cezary.stachon@o2.pl, tel. 791515220.